Na czym polega destylacja wody?

Destylacją określa się najstarszy znany i do dziś używany sposób oczyszczania wody z innych cząsteczek i mikroelementów. Najpierw podgrzewa się wodę do temperatury wrzenia, a następnie parę wodną kondensuje i schładza dzięki wspomagającemu obiegowi wody chłodnej. Uzyskana woda cechuje się sterylnością i niższą przewodnością (ok. 2 µS/cm).
Ze względu na stosunkowo duże koszty i wysokie wymogi dotyczące czystości wody ta metoda jest stosowana rzadko do pozyskania wody destylowanej. Producent sięga raczej po nowocześniejsze i skuteczniejsze metody, zapewniające wyższą czystość i niższą przewodność, co pozwala stosować jak najczystszą wodę np. do produkcji leków do oczu.

Czy są znane inne metody oczyszczania wody?

Współcześnie używa się wiele zastępczych lub pomocniczych metod usuwania z wody zanieczyszczeń, za pomocą środków chemicznych lub przemian fizycznych. Jedną z nich jest dejonizacja. Proces ten polega na umieszczeniu w wodzie wkładów z substancji jonowymiennych. Gdy zostanie puszczony prąd, następuje proces wymiany jonów na anodzie i katodzie, które wyłapując obce jony, wypuszczają do wody jony dodatnie wodoru lub ujemne wodorotlenku.
Efektem dejonizacji jest o wiele czystsza woda (przewodność ok. 0,05 µS/cm). Obok użycia ogniw dokonuje się również sterylizacji UV.

Sterylizacja UV

Tą metodą zabezpiecza się wodę przed rozwojem bakterii i innych mikroorganizmów. Promieniowanie ultrafioletowe rozbija i jonizuje cząsteczki wszystkich związków organicznych, które następnie są zatrzymywane na złożach z żywicami jonowymiennymi. Foto-utlenianie nie zmienia składu fizykochemicznego oraz walorów organoleptycznych wody. Dzięki temu woda pozostaje wolna zarówno od mikroorganizmów, jak i dowolnych mikroelementów zanieczyszczających wodę
W procesie produkcji wody demineralizowanej w naszym zakładzie stosujemy ciąg technologiczny z wężownicami sterylizującymi UV-C.

Do czego może służyć woda destylowana?

Woda demineralizowana (destylowana) ma wiele zastosowań we współczesnej gospodarce, zarówno w wielkim przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym.

Używa się jej m.in.:

  • do wytwarzania leków,
  • wytwarzania elektrolitów (np. w akumulatorach),
  • wytwarzania odbitek fotograficznych i innych procesów fotochemicznych,
  • wytwarzania luster kryształowych, bombek choinkowych i innych produktów szklanych,
  • w ogrodnictwie,
  • w akwarystyce,
  • w urządzeniach medycznych (np. unitów dentystycznych lub nawilżaczy powietrza),
  • w instalacjach wodnych,
  • w żelazkach parowych.

Jakie są efekty spożycia wody destylowanej?

Woda destylowana, jako pozbawiona mikroelementów i czysta, nie dostarcza do organizmu żadnych substancji, jak robi to woda mineralna czy nawet woda z kranu. W wyniku procesu osmozy może zaś zabierać z niego niektóre mikroelementy, co może być bardzo szkodliwe dla organizmu. Spożywanie jej wpływa także na, wydawałoby się paradoksalnie, odwodnienie organizmu i czasem jest w tym celu używana. Wypicie większej ilości wody destylowanej może być bardzo szkodliwe dla zdrowia, a nawet grozi śmiercią. Dlatego przede wszystkim używa się jej w przemyśle, maszynach, wytwórstwie i chemii, a nie w produkcji spożywczej.