Destylacją określa się najstarszy znany i do dziś używany sposób oczyszczania wody z innych cząsteczek i mikroelementów. Najpierw podgrzewa się wodę do temperatury wrzenia, a następnie parę wodną kondensuje i schładza dzięki wspomagającemu obiegowi wody chłodnej. Uzyskana woda cechuje się sterylnością i niższą przewodnością (ok. 2 µS/cm).

Ze względu na stosunkowo duże koszty i wysokie wymogi dotyczące czystości wody ta metoda jest stosowana rzadko do pozyskania wody destylowanej. Producent sięga raczej po nowocześniejsze i skuteczniejsze metody, zapewniające wyższą czystość i niższą przewodność, co pozwala stosować jak najczystszą wodę np. do produkcji leków do oczu.


Współcześnie używa się wiele zastępczych lub pomocniczych metod usuwania z wody zanieczyszczeń, za pomocą środków chemicznych lub przemian fizycznych. Jedną z nich jest dejonizacja. Proces ten polega na umieszczeniu w wodzie wkładów z substancji jonowymiennych. Gdy zostanie puszczony prąd, następuje proces wymiany jonów na anodzie i katodzie, które wyłapując obce jony, wypuszczają do wody jony dodatnie wodoru lub ujemne wodorotlenku. Efektem dejonizacji jest o wiele czystsza woda (przewodność ok. 0,05 µS/cm). Obok użycia ogniw dokonuje się również sterylizacji UV.


Współcześnie używa się wiele zastępczych lub pomocniczych metod usuwania z wody zanieczyszczeń, za pomocą środków chemicznych lub przemian fizycznych. Jedną z nich jest dejonizacja. Proces ten polega na umieszczeniu w wodzie wkładów z substancji jonowymiennych. Gdy zostanie puszczony prąd, następuje proces wymiany jonów na anodzie i katodzie, które wyłapując obce jony, wypuszczają do wody jony dodatnie wodoru lub ujemne wodorotlenku. Efektem dejonizacji jest o wiele czystsza woda (przewodność ok. 0,05 µS/cm). Obok użycia ogniw dokonuje się również sterylizacji UV.