Sterylizacja UV

Tą metodą zabezpiecza się wodę przed rozwojem bakterii i innych mikroorganizmów. Promieniowanie ultrafioletowe rozbija i jonizuje cząsteczki wszystkich związków organicznych, które następnie są zatrzymywane na złożach z żywicami jonowymiennymi. Foto-utlenianie nie zmienia składu fizykochemicznego oraz walorów organoleptycznych wody. Dzięki temu woda pozostaje wolna zarówno od mikroorganizmów, jak i dowolnych mikroelementów zanieczyszczających wodę
W procesie produkcji wody demineralizowanej w naszym zakładzie stosujemy ciąg technologiczny z wężownicami sterylizującymi UV-C.