Czy są znane inne metody oczyszczania wody?

Współcześnie używa się wiele zastępczych lub pomocniczych metod usuwania z wody zanieczyszczeń, za pomocą środków chemicznych lub przemian fizycznych. Jedną z nich jest dejonizacja. Proces ten polega na umieszczeniu w wodzie wkładów z substancji jonowymiennych. Gdy zostanie puszczony prąd, następuje proces wymiany jonów na anodzie i katodzie, które wyłapując obce jony, wypuszczają do wody jony dodatnie wodoru lub ujemne wodorotlenku.
Efektem dejonizacji jest o wiele czystsza woda (przewodność ok. 0,05 µS/cm). Obok użycia ogniw dokonuje się również sterylizacji UV.